קטגוריה עניין 2019, יולי

עניין

סנדק הכבידה

עניין

פרלוד למשמרת

עניין

רעיון מבריק

עניין

משחק כוח

עניין

גוונים של שינוי

עניין

לפני זמנו

עניין

שינוי בזמן

עניין

להקה של איש אחד

עניין

אודה ל טיגה של דיסק המתח